Ph.d.-studiet

Uddannelse af ph.d.-studerende er en central del af DTU Fotonik's virke. Ph.d.-projekter på DTU Fotonik er fuldt integrerede i instituttets forskningsområder. Som ph.d.-studerende har man desuden adgang til veludstyrede state-of-the-art laboratorier, og da projekter ofte gennemføres som en del af større forskningsaktiviteter, er det ikke svært at få yderligere ressourcer til fx udstyr eller nyeste teknologi. I øjeblikket er vi ca. 220 medarbejdere og omkring 90 ph.d.-studerende fordelt på instituttets forskningsområder. 

Virksomhedssamarbejde

DTU Fotonik samarbejder med et stort antal virksomheder og forskningsinstitutioner i ind- og udland (f.eks. via EU forskningsprogrammer). Som ph.d.-studerende er der rig mulighed for at komme til at deltage i disse samarbejder og få gavn af kortere eller længere forskningsophold i udlandet. Dette kan ske som et supplement til de konferencer og workshops, som man også forventes at bidrage til og deltage i.

Ph.d.-skolens daglige leder

Lars Dittmann
Professor, Gruppeleder
DTU Fotonik
45 25 38 51