© Photo by Master Media

Efteruddannelse

© Photo by Master Media

Efteruddannelse

© Photo by Master Media

Efteruddannelse

Efteruddannelse

DTU Fotonik tilbyder forskningsbaseret efter- og videreuddannelse til personer med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund. Tilbudene varierer fra et enkelt kursus til en fuld masteruddannelse.

Der er desuden adgang til de fleste af vores kurser via tompladsordningen, som du kan finde i kursuskataloget.