Vision

  • Vi vil – på verdensplan – være det institut, der er længst fremme med skabelse af nytænkning/forskning inden for Photonics Engineering.
  • Vi vil sikre, at vores forskning hele tiden er i den internationale front ved til enhver tid at tiltrække dygtige forskere inden for vores område og sikre det optimale forskningsmiljø.
  • Vi har et tæt samarbejde med såvel danske som udenlandske virksomheder og bidrager til at de er på niveau med den teknologiske udvikling inden for området.
  • Vi bidrager til, at DTU er et af verdens førende tekniske universiteter.
  • Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner for danske og internationale institutioner såvel inden for vores fagområde som i tværfaglige sammenhænge.
  • Vi vil tiltrække studerende fra hele verden og være et attraktivt sted at uddanne sig.
  • Vi vil sikre vores studerende en god uddannelse og vores undervisere vil både fagligt og menneskeligt set være i top. Det er vores mål at give de studerende det bedst mulige afsæt for deres fremtidige virke.