Små og mellemstore IT virksomheder efterspørger matchmakere

torsdag 31 aug 06
|

Mange mindre og mellemstore virksomheder indenfor IT går glip af den viden og de kompetencer, som de danske universitetsmiljøer kan tilbyde. En ny undersøgelse lavet af forskningscenteret CICT på DTU i samarbejde med brancheorganisationerne viser, at stort set alle de adspurgte virksomheder hellere end gerne vil samarbejde, men de har ikke tiden eller ressourcerne til at opsøge universitet og definere et samarbejdsprojekt. Både virksom­hederne og Dansk Industri peger på, at det der mangler er en matchmaker.

Det der skal til, er ifølge 68 % af de adspurgte virksomheder, at universitet engagerer projektfødsels­hjælpere, der proaktivt opsøger virksomheder, forskere og studerende. Matchmakeren skal sikre, at projektet løfter sig fra proof-of-concept stadiet til at blive til en decideret prototype, som virksomheden kan forholde sig til og kommercialisere.  Ideen bakkes op af Brancheforeningerne ITB (IT-branchen) og ITEK (Dansk Industris branchefællesskab for IT, Tele, Elektronik & Kommunikationsvirksomheder). Et af deres råd er en øremærkning af penge sådan at universiteterne får råd til at ansætte projektformidlere. 

 

Et øget samarbejde mellem universitet og industri vil stille nye krav til universitet om at kunne håndtere ”intellectual property rights” aftaler omkring hvem der ejer de projektresultater, som eventuelt vil kunne kommercialiseres. DTU er allerede førende når det gælder om at etablere et juridisk fundament i form af kontraktskabeloner og standardaftaler omkring fortrolighed. Selve konstellationen bag CICT centret på DTU, der er delvis finansieret af virksomheder som Nokia, Motorola og Siemens, er et eksempel på hvordan industrien og DTU har fundet en løsning, der gør det muligt at udvikle ideer i fællesskab og samtidigt sikre rammerne for at både virksomhederne og universitetet kan arbejde videre og kommercialisere forskningsresultaterne.

 

Direktør for CICT, Knud Erik Skouby siger: ”Det allerede udviklede IPR aftale fundament, der er i forvejen udgør fundamentet for CICT ’s forskningssamarbejde med industrien, kunne med fordel bruges som basis for at integrere en matchmaker funktion på DTU”

”Vi er overbeviste om, at nogle af de erfaringer vi har fået fra samarbejdet med disse store telegiganter med fordel kan overføres til en model for samarbejde med de små og mellemstore virksomheder”.

 

CICT har i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling undersøgt 120 små og mellemstore IT virksomheders interesse for universitets- og industrisamarbejde.

 

Undersøgelsen kan rekvireres ved henvendelse til forskningsmedarbejder Michael Petersen, telefon 4525 5195, petersen@cict.dtu.dk

Direktør for CICT, Knud Erik Skouby kan træffes på telefon 4525 5182