Horizon2020 MSCA ITN CELTA

tirsdag 05 jul 16
|

Kontakt

Tom Keinicke Johansen
Lektor
DTU Elektro
45 25 37 70

ITN CELTA er et europæisk ph.d.-uddannelsesnetværk under forskningstitlen ”Konvergens af elektronik- og fotonikteknologier med henblik på terahertz-applikationer”

Formålet med ITN CELTA er at udvikle teknologier og komplette undersystemer til detektion, instrumentering, billeddiagnostik, spektroskopi og hurtig kommunikation ved at anvende terahertz-spektret. 

CELTA vil tildele ph.d.-grader til 15 "early-stage researchers” (ESRs) og bibringe dem en række tværfaglige færdigheder inden for fotonik, elektronik og signalprocessering, som vil gøre dem i stand til at skabe avancerede terahertz-teknologier med fokus på mulighed og tilgængelighed for kommercielle applikationer.

CELTA ledes og koordineres af professor Idelfonso Tafur Monroy fra DTU. De 11 europæiske støttemodtagere i CELTA er førende forskningsgrupper  inden for terahertz-fotonik, terahertz-elektronik, algoritmer og signalprocessering samt sub-terahertz kommunikation, og har mere end 25 års samarbejde bag sig. CELTA bliver støttet og suppleret af 14 partnerorganisationer fra industrien, hvoraf de 4 er spin-off virksomheder fra CELTA-konsortiet.

CELTA bidrager til European Research Area (ERA) med sit forsøg på at mindske kløften mellem de fragmenterede aktiviteter i Europa inden for terahertz-elektronik og terahertz-fotonik ved at introducere strategien om konvergeret elektronik og fotonik co-design i sit forskningsprogram. CELTA har fokus på at skabe et fælles fagsprog  i sit uddannelsesprogram på tværs af elektronik-, fotonik- og applikationsdisciplinerne. Det er vores overbevisning, at et  fælles sprog og konvergeret co-design er en forudsætning for at kunne foretage det næste logiske skridt mod effektive og innovative løsninger, som kan nå markedet.

For at realisere sin strategi vil CELTA integrere multifaglig, videnskabelig ekspertise med supplerende færdigheder og den oparbejdede erfaring fra både universiteter og erhvervsvirksomheder, så de ph.d.-studerende (ESRs) får de nødvendige kompetencer til at kunne arbejde i tværfaglige teams og derved blive i stand til at integrere deres  aktiviteter i en eller flere af de tre demonstrationsmodeller, som vil blive realiseret i slutningen af projektet: En terahertz vektor-netværksanalysator, en billeddiagnostisk model og et lysstrålestyrende system.

CELTA er forankret hos og bidrager til central forskning, innovation og undervisning på DTU Fotonik and DTU Elektro.

Flere oplysninger om CELTAs konsortium, forskningsprogram og ledige ESR-stillinger kan findes på vores hjemmeside: www.celta-itn.eu