Tre DTU forskere modtager Jorcks Fonds priser

Jorcks Fonds priser uddelt til tre DTU forskere

torsdag 12 dec 13

Kontakt

Erik Stassen
Postdoc
DTU Electro
45 25 63 59

Oversigt over alle prismodtagere

De tre forskerpriser på 200.000 kr. går til:
• Professor dr.jur. Tine Sommer, Aarhus Universitet
• Ph.d. studerende Ingrid Marie Vincent Andersen, DTU Mekanik
• Post. doc. Nina Overgaard Therkildsen, DTU Aqua

De seks store rejsestipendier går til henholdsvis
• Medicinstuderende ph.d. Anders Korshøj, uddannelse/forskning ved Stanford University.  200.000 kr.
• Medicinstuderende, ph.d. Lars Andersen, Master ved Harvard Medical School. 200.000 kr.
• Jurastuderende Meng Xingchen, LLM ved Duke University. 200.000 kr.
• Statskundskabsstuderende Nicholas Butts, Double Degree ved Peking University/London School of Economics.  200.000 kr.
• Ingeniørstuderende Erik Stassen, Civilingeniør fra DTU, MSc. ved MIT.200.000 kr.
• Ingeniørstuderende Asger Andersson, 1 års udlandsstudier ved NCT University. 60.000 kr.

Postdoc Nina Overgaard Therkildsen, ph.d.-studerende Ingrid Marie Vincent Andersen og civilingeniør Erik Stassen fra DTU modtager Jorcks Forskningspris og Jorcks rejsestipendium på 200.000 kroner.

Jorcks Forskningspris, der gives som anerkendelse og inspiration til fortsættelse af prismodtagernes forskning og undervisning, blev overrakt ved en højtidelighed i Højesteret onsdag den 11. december 2013.

Tre af årets i alt ni prismodtagere har tilknytning til DTU. Prismodtagerne fra DTU er postdoc Nina Overgaard Therkildsen, DTU Aqua og ph.d.-studerende Ingrid Vincent Andersen, DTU Mekanik, som begge modtog Jorcks Forskningspris, og civilingeniør Erik Stassen, DTU Fotonik som modtog Jorcks Rejsestipendium. Ud over anerkendelsen får hver prismodtager 200.000 kr.

Højesteretspræsident Børge Dahl overrakte forskningspriserne til Ingrid Marie Vincent Andersen og Nina Therkildsen med den begrundelse at de ”gives for forskning som er fremragende og har stor værdi for erhvervslivet”. Højesteretspræsidenten roste også DTU og sagde til de tre prismodtagere: ”I repræsenterer den tænkning som dansk erhvervsliv i en globaliseret verden ikke kan få nok af.”

Hvordan påvirker klimaforandringer og fiskeri fisks gener?
Nina Overgaard Therkildsen
er uddannet ved DTU Aqua, hvor hun under sine ph.d.-studier var tilknyttet DTU Aquas fiskegenetik-gruppe i Silkeborg med professor Einar Eg Nielsen som vejleder. I ph.d.-projektet undersøgte hun i hvilken grad, torsken vil være i stand til at tilpasse sig ændrede klimaforhold. Det har hun gjort ved at anvende de nyeste teknikker inden for genom-forskning. Ved at sammenligne dna fra nulevende fisk med historiske prøver har hun blandt andet kortlagt ændringer i torskepopulationens udbredelse ved Grønland, som er blandt torskens nordligste udbredelsesområder.

Nina Overgaard Therkildsen er nu tilknyttet Stanford Universitetet i USA, hvor hun med et to-årigt postdoc-stipendium fra Villumfonden fortsætter sit pionerarbejde med at undersøge, hvordan man kan bruge genom-forskning til at få svar på, hvordan fiskeri påvirker evolutionen på mikroniveau.

Beslutningsstøtte for bedre sikkerhed på store containerskibe
Ingrid Marie Vincent Andersen er uddannet ved DTU Mekanik, hvor hun under sin kandidat beskæftigede sig med vindbelastninger på containerskibe og udledning af gasser fra skibsmaskineri. I sit ph.d. projekt beskæftiger hun sig med drift og operation af skibe. Ved at bruge målinger fra forskellige sensorer om bord på skibet til at monitorere og evaluere skibes drift og design kan man indsamle værdifuld information til brug for beslutningsstøtte om bord. Store skibe er nemlig relativt fleksible og vrider sig og vibrerer i bølgerne, vibrationer som har stor betydning for skibets og i sidste ende besætningens sikkerhed. Især for store skibe som kan være op til 400 m lange kan besætningen på broen miste følingen med, hvilke belastninger skibets konstruktion og lasten er udsat for. Ved kontinuerligt at monitorere f.eks. spændingerne i skroget og skibets bevægelser i bølgerne kan besætningen advares, når belastningerne på skib eller last bliver for store og på den måde kan man undgå farlige situationer. Data kan også bruges på land til at evaluere skibets design og optimere driften.

Mere effektive solceller med nanoteknologi
Erik Stassen
, som er fra DTU Fotonik og for tiden er tilknyttet Massachusetts Institute of Technology, modtog Jorcks rejsestipendium på 200.000 kroner til sin forskning i udvikling og effektivisering af teknologien bag solceller. I dag er de traditionelle, fotovoltaiske solceller forholdsvis dyre og en løsning på omkostningerne har været de nyere tyndfilm solceller på markedet, som ganske vist har vist sig at være billigere, men også mindre effektive i forhold til at absorbere og udnytte lyset.
Her peger Erik Stassens forskning frem imod en løsning i form af nanoteknologien. Hans forskningsresultater har vist at man kan øge lysabsorptionen i tyndfilm solceller ved hjælp af metalliske nanostrukturer. Lysabsorptionen kan øges markant samtidig med at solcellens effektivitet ikke vil påvirkes af lysets indfaldsvinkel.

jorcks fond
Højesteretspræsident Børge Dahl fortalte om Jorcks fond og Højesteret inden prisoverrækkelsen. Foto: Jakob Carlsen.

Jorcks fond
Ingrid Marie Vincent Andersen får overrakt Jorcks Forskningspris af Højesteretspræsident Børge Dahl. Foto: Jakob Carlsen. 


Jorcks Fond
Nina Overgaard Therkildsen modtager Jorcks Forskningspris af Højesteretspræsident Børge Dahl. Foto: Lisbeth Lassen.

jorcks fond
Erik Stassen modtager Jorcks rejsestipendium. Foto: Lisbeth Lassen

jorcks fond
Fra venstre: Nina Overgaard Therkildsen, Professor Jørgen Juncher Jensen, DTU Mekanik, ph.d. Ingrid Marie Vincent Andersen, DTU Mekanik, Rektor Anders Bjarklev, Erik Stassen, DTU Fotonik og Henrik Carlsen, Institutdirektør på DTU Mekanik.