FTP støtte til nyt laserprojekt

torsdag 24 aug 06
|
Forskningsrådet for teknologi og produktion har tildelt lektor Mikael Svalgaard 4,5 million kr. til et 3-årigt forskningsprojekt, der ved hjælp af nanoteknologi skal udvikle metoder til fremstilling af kompakte halvleder-lasere. Forskningsprojektet skal gennemføres på COM•DTU i samarbejde med virksomheden Alight Technologies A/S.

En ny ultra-hurtig nano-laser vil have meget store anvendelsesmuligheder blandt andet til hurtigere telekommunikation, og det forventes at den vil egne sig som lyskilde i fremtidige computere.

 

Målet er at gøre en laser fem hundrede gange mindre end bredden af et hår, da den så vil kunne tænde og slukke op til hundrede milliarder gange i sekundet, meget hurtigere end andre halvleder-lasere.

 

Allerede udviklede miniature halvleder-lasere lider under, at de kun kan udsende meget små mængder lys. Forskerne vil forsøge at koble mange nano-lasere tæt sammen, hvorved mængden af udsendt lys vil blive kraftigt forøget. På grund af de kvantemekaniske effekter vil de samarbejdende nano-lasere desuden blive langt mere energi-effektive.

 

At kunne drive nano-laserne med elektriske signaler bliver en anden af projektets udfordringer. Netop dette punkt er en afgørende forudsætning for udbredelse af anvendelsen. Udvikling af nye metoder til opbygning af koblede nano-lasere skal gøre den elektriske styring lettere.

 

Projektets titel er CORAL, hvilket står for ”Coupled Photonic Crystal Resonator Array Lasers”. Projektet påbegyndes ved årskiftet.

 

 

For mere information: Projektleder Mikael Svalgaard, svlgrd@com.dtu.dk, telefon 45256391