Maryam Khojastehfar deltager i arbejdet med maleriet på DTU Fotonik. Hun studerer på DTU gennem Erasmus Mundus. Foto: Joachim Rode

Ultrahurtigt lys røber skitser under renæssancemaleri

mandag 25 sep 17

Kontakt

Peter Uhd Jepsen
Professor, Gruppeleder, Vicedirektør
DTU Fotonik
45 25 57 11
Korte lyspulser er med til at afsløre hemmelige tegninger under malingen på et italiensk kunstværk fra 1500-tallet. Teknikken kan dokumentere vigtige kulturværdier.

Et skannerhoved kører langsomt op og ned ad det fine italienske kunstværk ’Death of Adonis’, da vi træder ind i det lysfølsomme kælderrum under DTU Fotonik. Her har forskere med speciale i ultrahurtig optik været i gang med en usædvanlig opgave. I foråret blev de kontaktet af en privat kunstsamler, Nick Brincker, via Statens Museum for Kunst. Han ville gerne have vurderet, om kulstift-aftegninger under farvelaget på et af hans billeder kunne tolkes sådan, at det er malet af den italienske arkitekt, arkitektteoretiker og maler Sebastiano Serlio.

Kunstsamlerens opgave til DTU-forskerne lød på at finde ud af, om der gemte sig arkitektoniske skitser, navne eller notater under malingen. I så fald er det hans plan at udstille maleriet og frigøre finansielle midler til almennyttige sociale projekter i Danmark. DTU-forskerne har de seneste fire år udført lignende studier af malerier sammen med bl.a. Statens Museum for Kunst. Det har givet dem en viden om, hvordan et maleri er opbygget, og hvordan man adskiller lagene. Men denne gang var opgaven ’real life’. Ingen vidste, hvad de ville finde, hvordan det ville se ud, eller om der overhovedet var noget under malingen.

Ikke bare skygger

"Vi er superglade for, at vi overhovedet kan se noget. Det ser lovende ud. Der er ikke bare skygger. Der er bogstaver, cirkler med prikker og andre geometriske former," siger iranske Maryam Khojastehfar, der deltager i arbejdet med maleriet på DTU Fotonik. Hun studerer fotonik som led i udvekslingsprogrammet Erasmus Mundus.

"Det fortæller os, at vi har en teknik, der kan kigge ind i de dybere lag i et maleri uden at ødelægge det. Nu skal resultaterne sendes til en kunsthistoriker, der vil vurdere, hvad vi ser – og om hypotesen om Sebastiano Serlio kan bekræftes."

Sammen med professor Peter Uhd Jepsen har hun igennem flere uger skannet maleriet med hjælp af et specielt lasersystem, der laver lyspulser på 100 femtosekunder med meget lang bølgelængde. Et femtosekund svarer til 10^(-15) sekunder.Teknikken er en del af det forskningsområde, der kaldes ultrahurtig optik, som er baseret på meget korte lyspulser af fjernt infrarødt lys. Bølgelængden af lyset har omkring samme størrelse som et knappenålshoved. DTU Fotonik er den eneste gruppe i Danmark og en af de få i verden, der bruger denne teknik til undersøgelser af malerier.

Kan afsløre falskneri

Lyset er ikke synligt og kan lyse igennem materialer, f.eks. maling, der normalt er uigennemtrængelige. Lyset reflekteres som små ekkoer fra de fire forskellige lag, der består af lak, farver, hvidt underlag og lærred. På det italienske maleri er der derudover et ekstra lærred bagpå, da maleriet er blevet repareret.

Ved hjælp af ekkoerne kan forskerne definere, hvilke refleksioner, der kommer fra hvilke lag. Det betyder, at de ikke bare kan se overfladen af maleriet, men også længere ind i det. Ifølge Peter Uhd Jepsen kan teknikken bruges til at dokumentere vores kulturarv:

"Vi kan få svar på spørgsmål om, hvor malerierne kommer fra, og om der er tale om ’fake’ billeder. I dag er det jo muligt at male billeder, der ligner en tro kopi af Mona Lisa. Men lige meget, hvor meget kunsterne anstrenger sig, kan de ikke male de samme penselstrøg og den samme struktur som originalen. Det kan vi afsløre med vores teknik."

Bag om maleriet

  • Nick Brincker købte maleriet på auktion i London i 2010. Her blev det solgt som værende malet af en ukendt kunstner i kredsen omkring den italienske renæssancemaler Jacopo Zanguidi.
  • I 1930, var maleriet blevet solgt i New York som værende malet af en ukendt kunstner i kredsen omkring Antonio Allegri (Correggio). På maleriet er der skrevet initialerne ’SS’, der kan hentyde til arkitekten Sebastiano Serlios. Da der ikke findes nogen malerier af Serlio, som med sikkerhed kan siges at være udført af ham, kan man ikke sammenligne maleriet med noget.
  • Maleriet menes at have haft betydning for en astrologisk/hermetisk hemmelig kult, der eksisterede i flere europæiske lande i middelalderen og renæssancen.