Solcellepark, DTU Risø Campus

DTU-forskere optimerer ny solcelleteknologi

fredag 12 okt 18
|
af Tine Naja Berg

Kontakt

Peter Behrensdorff Poulsen
Specialkonsulent
DTU Electro
46 77 45 72

Om solcelleparken

Solcelleparken på DTU Risø Campus indvies officielt den 12. oktober 2018.

Læs pressemeddelelse fra European Energy.

Parken er på ca. 2 hektar og producerer 0,43 megawatt-peak, hvilket er el svarende til ca. 120 husstandes årsforbrug, når man medregner gevinsten ved, at det er bifacielle solceller, der både høster sol forfra og bagfra – modsat traditionelle solceller, der kun høster fra en side.

Teknologien er betalt af den danske energivirksomhed European Energy med henblik på at samarbejde med forskerne om bifaciel solcelleteknologi.

Det er den første bifacielle solcellepark baseret på spritny teknologi i Europa.

Målet er, at DTU og European Energy sammen opnår ny viden om merydelsen og eventuelle driftsudfordringer forbundet med denne type solparker, hvilket skal sætte Danmark i front på det område og på sigt skabe flere arbejdspladser inden for opsætning af solanlæg.

DTU-forskere skal teste en helt ny type solcelleteknologi, som høster energi fra to sider.

Den danske energivirksomhed European Energy har netop etableret et testcenter på DTU Risø Campus. Her skal DTU-forskerne nu i gang med at studere, hvordan man skaber optimale rammer for såkaldt bifacielle solceller, der i modsætning til de traditionelle mono-facielle høster solenergi fra to sider.

”Bifacielle solceller er en teknologi, der i solbranchen opfattes som lovende til at opnå større effekt for de samme installationsomkostninger, hvilket vil kunne være med til at gøre solenergi mere konkurrencedygtig,” fortæller forsker og projektleder Peter Poulsen fra DTU Fotonik, som har været med lige fra starten, da European Energy foreslog et samarbejde.

Vil øge energihøsten med 50 procent
Ikke nok med, at solcellerne høster sol fra begge sider, de er også sat på tracker-systemer, der følger solen fra solopgang i øst til solnedgang i vest. Tracker-systemerne giver mulighed for at høste endnu mere energi, og sørger samtidig for en jævn energiproduktion i løbet af dagen.

 

 

Figur Fotonik: Tracker-systemer, der følger solen, kombineret med reflektorer, som sikrer genskin, skal øge solcellernes energihøst.

Der er også tænkt på at øge genskinnet fra omgivelserne.

”Vi designer og tester egnede refleksionsmaterialer samtidig med, at vi finder de optimale positioner for solcellernes placering. Når solcellerne får energi fra begge sider, gælder det om at sikre optimalt genskin fra jorden og siderne,” siger Peter og fortsætter:

”Vi studerer og indsamler data i forhold til, hvordan hele systemet skal designes for at øge energihøsten mest muligt – gerne helt op til 30-50 procent sammenlignet med traditionelle solceller.”

Erfaringerne og målingerne fra testanlægget skal også bruges til at udvikle et energiforudsigelsesværktøj, som kan beregne energiproduktionen på bifacielle solcellemoduler på trackere i hele verden under forskellige vejrforhold og solpositioner.

Danmark i front på sol
DTU-forskernes løsninger og nye viden om den bifacielle solcelleteknologi vil kunne få betydning for Danmarks konkurrenceevne. Selve produktionen af solcellemoduler sker i dag billigt i Fjernøsten, men modulernes andel af de samlede investeringsomkostninger er faldende, og danske virksomheder vil stadig kunne skabe forretningsmuligheder inden for drift og opsætning af solparker.

”Der findes ikke lignende bifacielle solcelleparker med tracker-teknologi i Europa. Derfor har parken mulighed for at blive et flagskib for Danmark. Og med den viden, som forskerne bidrager med, vil vi som dansk virksomhed stå stærkere i konkurrencen, når vi skal byde ind på opgaver internationalt,” siger Jan Vedde, senior projektingeniør i European Energy, som forventer, at den viden, som kommer med det nye testanlæg, vil komme hele solbranchen til gavn.

DTU satser på sol
At sol bliver stadig vigtigere også i industrien, mærker man på også den stigende efterspørgsel efter forskning og rådgivningen inden for solenergi. I efteråret 2017 oprettede universitetet derfor SOLAR DTU, som skal sikre, at virksomheder og myndigheder får en samlet indgang til DTU, når det handler om sol.

”For at understøtte industrien yderligere har vi i år også lanceret Danmarks første studielinje inden for solenergi under vores kandidatretning Bæredygtig Energi. Det skal sikre højt kvalificeret arbejdskraft til solenergisektoren, som i stigende grad efterspørger ingeniører med kompetencer inden for området. Med den nye solcellepark på DTU Risø Campus er vores muligheder for at forske og skabe ny viden til branchen kun blevet endnu bedre, da vi nu har den nyeste teknologi til rådighed,” lyder det fra Anders Bjarklev, rektor på DTU.