Fire DTU-forskere bliver Villum Young Investigators

fredag 25 jan 19

Kontakt

Cornelia Jaspers
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 47

Kontakt

Mehdi Mehrali
Seniorforsker
DTU Construct
45 25 47 95

Kontakt

Andreas Hougaard Laustsen-Kiel
Professor
DTU Bioengineering
29 88 11 34

Kontakt

Yunhong Ding
Seniorforsker
DTU Electro
45 25 65 87

OM VILLUM FONDEN

VILLUM FONDEN (en del af THE VELUX FOUNDATIONS) er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

Læs mere om Villum Young Investigators.

Fire yngre DTU-forskere modtager hver 10 millioner kroner til deres forskning. Det sker ved den årlige udnævnelse af Villum Young Investigators, hvor Villum Fonden i år uddeler i alt 205 mio. kr.

Hvert år støtter VILLUM FONDEN forskertalenter med ambition om at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler. Villum Young Investigator-programmet bevilgede midler for første gang i 2012 og har i alt støttet 150 unge forskertalenter med knap 1 mia. kr. Blandt årets 21 bevillinger tilfalder fire af dem yngre forskere på DTU.

Postdoc Cornelia Jaspers fra DTU Aqua vil forske i dyr som gopler – og andre typer af såkaldt gelatinøst dyreplankton. De påvirker nemlig i stigende grad økosystemerne ved kysterne, men er forskningsmæssigt underbelyst. Spørgsmålet er, om de bliver favoriseret af de ændrede miljøforhold, der følger af klimaforandringerne. Bevillingen finansierer en postdoc, en ph.d.-studerende samt udstyr.

Postdoc Mehdi Mehrali fra DTU Sundhedsteknologi vil forske i de muligheder, der byder sig til, efter at 3D-printede elementer har vist potentiale inden for byggeri og boligdesign. Målet er at at udvikle en miljøvenlig komposit, der ikke kun afhjælper de eksisterende udfordringer ved 3D-printning af beton, men som også har andre egenskaber, der er gunstige for bygningers livscyklus. Bevillingen finansierer tre ph.d.-studerende og to postdocs.

Lektor Andreas Laustsen fra DTU Bioengineering vil skabe en ny generation af modgifte mod slangebid. Idet de eksisterende modgifte mod slangebid er baseret på antistoffer isoleret fra hesteblod, kan de give hyperallergiske bivirkninger. Målet er i stedet at basere modgiftene på humane antistoffer. Derved kan man redde slangebidsofre over hele verden – uden alvorlige bivirkninger. Bevillingen finansierer to postdocs og to ph.d.-studerende.

Læs mere om Andreas Laustsens bevilling.

Lektor Yunhong Ding fra DTU Fotonik vil udvikle nye kvanteteknologiske komponenter, som skal gøre det muligt at løse computeropgaver langt hurtigere, end det er muligt i dag. Han vil skabe en effektiv enkelt-fotonkilde til datatransmission, meget store programmerbare kvante-processorer og endelig undersøge anvendelser af kompleks kvanteinformationsbehandling. Tilskuddet finansierer tre postdocs, en ph.d.-studerende samt udstyr.

VILLUM FONDEN modtog i alt 214 ansøgninger til programmet. De 21 talenter har været igennem faglig bedømmelse og interview med fondens komité samt endelig godkendelse i fondens bestyrelse.

“Vores strategi er baseret på en grundlæggende tro på, at ypperlige videnskabsfolk udfører fremragende forskning. Derfor har vi med Villum Young Investigator Programme fokus på at støtte de allerbedste unge talenter og bidrage til at give dem de bedste muligheder og rammer for at udfolde sig og opbygge egne forskergrupper de kommende år – og derigennem yde et væsentligt bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning,” siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN.

Internationalt fokus

Villum Young Investigator-programmets støtte til unge ambitiøse forskertalenter er et af VILLUM FONDENs virkemidler på det tekniske og naturvidenskabelige område med fokus på at trække dygtige forskere til danske universiteter. Og som det også fremgår af navnene på de fire modtagere fra DTU, er der blandt de nye Villum Young Investigators forskere med baggrunde fra flere lande.

”Som almennyttig fond er det vores ambition og privilegium at kunne bidrage til at etablere, udvikle og fastholde et internationalt forskningsmiljø i Danmark - i tæt dialog og samklang med universiteterne,” siger Thomas Bjørnholm.

Alle Villum Young Investigators får mulighed for at indgå i et netværk af ligesindede og bliver hvert år inviteret til 1-2 seminarer med emner, som forskere på samme karrieretrin kan drage nytte af, eksempelvis rekruttering og forskningsledelse.