Fire ERC Consolidator grants til DTU-forskere

tirsdag 05 dec 17

Kontakt

Chris Finlay
Professor
DTU Space
45 25 97 13

Kontakt

Stephan Sylvest Keller
Professor
DTU Nanolab
45 25 58 46

Kontakt

Kristian Sommer Thygesen
Professor
DTU Fysik
45 25 31 88

Kontakt

Darko Zibar
Professor, Gruppeleder
DTU Electro
45 25 38 40

DTU-forskere modtager fire ud af ti danske Consolidator grants fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC).

329 forskere fra hele verden har tilsammen modtaget 630 millioner euro til banebrydende og risikobetonet fri forskning i forbindelse med uddelingen af ERC’s Consolidator grants. Af dem modtager Danmark i alt ti, hvilket er ny rekord. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Fem bevillinger går til Københavns Universitet, en til Syddansk Universitet og fire til DTU. Den enkelte forsker modtager typisk to millioner euro til fri forskning i op til fem år. 

Seniorforsker Chris Finlay fra DTU Space skal forske i jordens magnetfelt, som beskytter os mod de mest skadelige virkninger af kosmisk stråling. I løbet af de sidste årtier er det geomagnetiske felt imidlertid svækket drastisk i det sydlige Atlanterhav. Det betyder at satellithukommelsesfejl overvejende forekommer i denne region. I øjeblikket er forskerne ude af stand til at forudsige den fremtidige udvikling af det svage magnetfelt i regionen.

I sit projekt vil Chris Finlay bruge de seneste højopløsnings magnetiske observationer, som er samlet af ESA’s Swarm-satellitter, for at afprøve, om svækkelsen af magnetfeltet skyldes en enorm anticyklon i jordens ydre kerne af flydende metal, der muligvis skubber magnetisk flux ud af den sydatlantiske region. Dette opnås ved hjælp af nye kildeseparations- og dataassimileringsalgoritmer, der udnytter viden fra rumfysik og geologi, der viser den detaljerede struktur af det flydende metals bevægelser i Jordens ydre kerne.

Projekt: CoreSat – Dynamics of Earth’s core from multi-satellite observations.

Læs mere om Chris Finlays forskning.

Lektor Stephan Sylvest Keller fra DTU Nanotech vil forske i en ny tilgang til at høste grøn energi ved hjælp af såkaldte Biofotovoltaiske systemer (BPVs), hvor fotosyntetiske bakterier bruges til at omdanne lys til elektrisk energi. Efterspørgslen efter kompakte energisystemer til bærbare enheder som trådløse sensorer eller bærbar elektronik er nemlig stigende, drevet af den stigende betydning af Internet of Things (IoT). Elektrokemiske systemer, som BPVs er lovende kandidater til bæredygtig energikonvertering. Desværre har BPVs stadig en relativt lav effektivitet og er endnu ikke i stand til at levere den høje effekt, der kræves til sensoroperation eller trådløs signaloverførsel.

I sit projekt vil Stephan Sylvest Keller adressere disse begrænsninger ved at udvikle nye kulbaserede 3D mikroelektroder for at forbedre effektiviteten af BPVs og kombinere dem med mikrosuperkondensatorer, der midlertidigt kan oplagre den høstede energi og give en højere maksimal effekt, når der er brug for det. 

Projekt: PHOENEEX - Pyrolytic Hierarchical Organic Electrodes for sustaiNable Electrochemical Energy Systems

Læs mere om Stephan Sylvest Kellers forskning.

Professor Kristian Sommer Thygesen fra DTU Fysik vil udvikle kvantemekaniske computer-simuleringsmetoder til at kvantificere og forudsige de elektroniske og optiske egenskaber af komplekse to-dimensionale (2D) materialer. Opdagelsen af de nye atomtynde 2D-materialer og muligheden for at stable dem i ultratynde lag i kunstige designmaterialer har nemlig åbnet nye muligheder for at styre lys på atomar skala.

Kontrol af vekselvirkningen mellem lys og stof via omhyggeligt optimerede materialer er nøglen til fremskridt inden for en række teknologisk vigtige områder som lasere, solceller og kvante-lyskilder. Kristian Thygesen vil anvende de udviklede kvantemekaniske simuleringsmetoder i kombination med supercomputere, materialedatabaser og machine learning, til at opdage nye typer af 2D-materialer med overlegne optiske egenskaber til applikationer indenfor f.eks. solenergi og kvantekommunikationsteknologier.

Projekt: LIMA - Controlling light-matter interactions by quantum designed 2D materials

Læs mere om Kristian Somme Thygesens forskning.

Lektor Darko Zibar fra DTU Fotonik vil undersøge en ny og radikalt anderledes tilgang til at lave optiske kommunikationssystemer, som kan opfylde det fremtidige kapacitetsbehov. Optiske fiberkommunikationssystemer udgør rygraden i vores kommunikationsinfrastruktur, da de har mere end 99 % af den globale datatrafik. Den enorme vækst i internet streaming-tjenester (Netflix, YouTube og Amazon), Things of Things og server farms for cloud services har øget belastningen på den optiske kommunikationsinfrastruktur. Og i 2025 forventer man, at det vil kræve kapaciteter, der er fysisk umulige at implementere ved hjælp af nuværende state-of-the-art optiske kommunikationsteknologier.

Darko Zibar vil kombinere felterne optisk kommunikation, ikke-lineær optik, informationsteori og machine learning. Resultaterne fra projektet vil danne grundlag for en ny generation af kommercielle optiske kommunikationssystemer.

Projekt: FRECOM - Nonlinear-Distortion Free Communication over the Optical Fibre Channel

Læs mere om Darko Zibars forskning.

Om ERC Consolidator Grants

ERC Consolidator Grants tildeles fremragende forskere af enhver nationalitet og alder, med mindst syv og op til tolv års erfaring efter ph.d.-graden er tildelt, og en løfterig videnskabelig track record.

Forskningen skal udføres i en offentlig eller privat forskningsorganisation beliggende i et af EU's medlemsstater eller associerede lande.

Finansieringen (maksimalt 2 mio. EUR pr. Tilskud) ydes i op til fem år og dækker for det meste ansættelse af forskere og andet personale til konsolidering af støttemodtagernes hold.

Flere informationer.