Mikkel Heuck

Fotonik-forsker bliver Sapere Aude Forskningsleder

fredag 20 nov 20
|
af Tobias Sydradal Lund

Fakta om Sapere Aude Forskningsledere

  • Sapere Aude betyder ’Vov at vide’.
  • Sapere Aude: DFF-Forskningsleder giver excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer og starte egne forskergrupper. Virkemidlet skal desuden fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og styrke karriere, herunder give de dygtigste talenter mulighed for at sætte et team af forskere og gennemføre forskning på højt internationalt niveau.
  • Danmarks Frie Forskningsfond har modtaget 391 ansøgninger og uddelt 35 bevillinger svarende til en succesrate på 9 %.

Læs hele pressemeddelelsen fra DFF

Danmarks Frie Forskningsfond har udnævnt Mikkel Heuck til Sapere Aude Forskningsleder. Titlen gives til yngre forskere med originale idéer og stærke lederevner. Med titlen følger en bevilling på 6,2 millioner kroner.

Når Mikkel Heuck 1. februar 2021 vender tilbage til DTU Fotonik fra USA, så er det med en ny titel og et betragteligt økonomisk rygstød i baggagen. Som én af kun 36 forskere har han modtaget en Sapere Aude Forskningslederbevilling. Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) giver bevillingen til de fremmeste yngre forskere, der har lavet forskning i topklasse inden for deres felt. Bevillingen giver forskningslederne mulighed for at sætte deres eget team af forskere og gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Forskningslederbevillingen er da også årsagen til, at Mikkel Heuck nu siger farvel til topuniversitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT) og vender hjem til Danmark og DTU Fotonik, hvor han både har været Ph.d.-studerende og Postdoc.

Det er vigtigt for mig at kunne bidrage til forskning og uddannelse i Danmark inden for mit felt, og det bliver nu muligt. Samtidig giver bevillingen mig endnu større frihed til selv at definere mit forskningsprogram og profilere mig internationalt,” siger Mikkel Heuck, der endnu er research scientist ved MIT.

1. februar bliver titlen seniorforsker hos DTU Fotonik. Her skal han arbejde på projektet ”Nonlinear Photonic Devices for Quantum Networks”, som er det projekt, han har fået forskningslederbevillingen til.

"Det er vigtigt for mig at kunne bidrage til forskning og uddannelse i Danmark inden for mit felt, og det bliver nu muligt. Samtidig giver bevillingen mig endnu større frihed til selv at definere mit forskningsprogram"
Mikkel Heuck, nyudnævnt Sapere Aude Forskningsleder

”Det primære mål med projektet er at udvikle komponenter, som skal gøre det muligt at overføre kvantemekanisk information ved hjælp af fotoner. Disse komponenter skal udfylde den samme funktion, som optiske forstærkere gør i dag, nemlig at modvirke tab i lyslederkabler. Udfordringen består i, at almindelige forstærkere ødelægger den kvantemekaniske information, som de enkelte fotoner bærer med sig. Derfor er nye komponenter nødvendige,” siger Mikkel Heuck og fortsætter:

”Projektet består konkret i at designe, fabrikere, og teste integrerede optiske kredsløb, som indeholder både en slags harddisk i form af atom-lignende systemer samt ikke-lineære optiske kaviteter. Ved at kontrollere kaviteterne kan vi manipulere med de fotoner, som bliver udsendt fra harddisken således, at de opnår de rette egenskaber til at blive sendt ud i netværket.”

På vej mod effektive kvantenetværk

”I princippet findes kvantenetværk allerede, for man kan godt sende enkelte fotoner over de eksisterende fibre, så længe de ikke møder en forstærker undervejs. Problemet er, at sandsynligheden for, at fotonen når frem, aftager eksponentielt med afstanden mellem afsender og modtager. Jeg regner med, at vi vil se de første demonstrationer af ”kvanteforstærkere” inden for de næste par år. Kvantenetværkene vil derefter gradvist få længere rækkevidde og højere datarate i takt med at teknologien udvikles yderligere,” siger Mikkel Heuck.

Øverst på Mikkel Heucks opgaveliste står altså en flytning på tværs af Atlanten. Længere nede ad listen – i den visionære ende – står drømmen om optiske kvanteprocessorer:

”Drømmen er på sigt at udvikle optiske kvanteprocessorer, der både er meget hurtige og samtidig virker ved stuetemperatur. Det skulle i princippet være muligt, men ligger nok mange år ude i fremtiden.”

Læs om de fem andre DTU-forskere, der også er blevet DFF-Forskningsledere

Kontakt Mikkel Heuck: mheuck@mit.edu