READY, SET, INNOVATE

Studier i innovation

Studerende på DTU Fotonik har mulighed for at tage aktiv del i instituttets innovationsaktiviteter. Studerende kan deltage i forskningsprojekter med innovationsaspekter på alle niveauer i en DTU uddannelse.

Her er for eksempel kandidatstuderende, som laver deres speciale med det formål at etablere en spin-out virksomhed. Vi støtter disse studerende med førende eksperter inden for fotonik og entreprenørskab.

Eksempler på innovationsspecialer inkluderer light solutions for healthy living og sensors for industrial use.