© Photo by Master Media

Open Entrepreneurship

Open Entrepreneurship er et dansk initiativ, der fungerer som brobygger mellem industrien og den akademiske verden med det formål at skabe et ideelt miljø for innovation og start-up virksomheder. 

BRIDGING THE GAP

Erfarne entreprenører arbejder direkte med forskere på DTU Fotonik for at bringe den nye teknologi ind i samfundet.

START-UP VIRKSOMHEDER

Samarbejdet med erhvervslivet og universiteter i Danmark og i udlandet er centralt for DTU Fotonik. DTU Fotonik har indgået mange bilaterale og givtige samarbejdsaftaler med virksomheder og institutioner, alle med ét fælles mål. 

STUDENTERINNOVATION

Alle studerende på DTU Fotonik har mulighed for at deltage i forskningsprojekter med henblik på innovation.

© Photo by Master Media

UNDERVISNING

Entreprenørskab handler om at bringe produkter på markedet. Spin-offs, salg, licenser. DTU Fotonik har mange aktiviteter på disse områder.

 

 

Vi bringer viden til samfundet

DTU Fotonik har en meget stærk tradition for samarbejde med erhvervslivet både i Danmark og i udlandet. DTU Fotonik har et meget betydeligt antal forskningsmæssige samarbejder med private og offentlige virksomheder. Ligeledes har DTU Fotonik  en årelang tradition for at tilbyde vores studerende muligheder for at gennemføre projekter sammen med erhvervsvirksomheder, for at studerende herigennem kan udvikle personlige netværk, såvel som blive inspirerede af konkrete og spændende ideer med udgangspunkt i erhvervslivets dagligdag.

DTU Fotonik  ser det som en af sine innovationsopgaver i det danske samfund at være formidler af viden mellem universitet og erhvervsvirksomheder, og vi har et veldefineret fokus på bl.a. patentbeskyttelse af ideer for sikre at vores samarbejdspartnere i erhvervslivet kan starte en eventuel produktion.

DTU Fotonik lægger vægt på vidensoverførsel mellem universitet og erhvervsliv både med sigte på det eksisterende erhvervsliv og mht. opstart af nye virksomheder. DTU Fotonik har således været udgangspunktet for opstarten af 7 nye virksomheder siden 1999.

Innovation