Forskning til bæredygtige samfund

dtu fotonik

Forskning til bæredygtige samfund

Det er mere end 100 år siden, at forskerne opdagede, at lys både opfører sig som bølger og partikler. Einstein kaldte lysets partikler for lyskvanter. Senere blev de omdøbt til fotoner, og i dag er fotonik betegnelsen for den teknologi, der baserer sig på lys.

På DTU Fotonik forsker vi i at forstå lysets natur og alle de måder, hvorpå vi kan kontrollere og bruge lys. Anvendelsesmulighederne er nemlig mange. Laseren, der blev udviklet gennem 1960’erne og 1970’erne, danner grundlaget for vores moderne kommunikationsteknologi. De store mængder data, som udveksles på kryds og tværs via internettet, bliver sendt fra utallige lasere igennem lyslederkabler i form af små lysglimt, som løber med lysets hastighed.

Fotonik er med andre ord blevet en altafgørende nøgleteknologi for vores samfund, og vi opdager hele tiden nye muligheder. For eksempel kan vi ved hjælp af lys identificere kemikalier i fødevarer. Lys bliver også stadig mere brugt i sundhedssektoren til at undersøge og behandle forskellige øjen- og kræftsygdomme, og ved at kombinere fotonik med kvante- og nanoteknologi, forsøger vi at udvikle komponenter til ultrahurtige kvantecomputere samt sikker kommunikation via internettet.

Også udviklingen af LED-teknologien er vigtig. Den bruges fx i displayet på vores smartphones, tablets og i billygter, og de nye LED-pærer er med til at give bedre, billigere og mere energibesparende belysning i byerne og i vores hjem.
Målet for DTU Fotonik er at levere både uddannelse, forskning og innovation på højeste niveau, og vores fokus på anvendelsesorienteret forskning gør, at vi arbejder på tværs af mange ingeniørdiscipliner og fagområder som fx IT, medicin og sundhedsvidenskab. Vi har tæt samarbejde med forskere fra hele verden, ligesom vi samarbejder med erhvervslivet og offentlige myndigheder om at udbrede løsninger baseret på fotonik som nøgleteknologi.
Vores laboratorier er i verdensklasse, og vi er blandt de bedste på internationalt plan. Det gør vores kandidater eftertragtede.

Vi har en uhøjtidelig omgangstone, og vores fysiske rammer sikrer, at studerende og forskere kan arbejde tæt på hinanden. Det skal understøtte videndeling og udveksling af ideer, som kan danne grobund for ny forskning og flere nye virksomheder. Vi arbejder tæt sammen med vores studerende, uanset om de brænder for grundforskning eller for anvendt forskning, da der er brug for nye gennembrud i både erkendelser og i anvendelser.

Forskning i fotonik bliver afgørende for fremtiden. Vi står på tærsklen til en ny industriel revolution, hvor maskiner vil kommunikere indbyrdes og med mennesker, og hvor 10 procent af jordens elforbrug allerede bruges til digital kommunikation. Derfor er der brug for nye gennembrud, hvis vi for eksempel skal løse udfordringerne med at øge internetkapaciteten på verdensplan, alt imens vi reducerer det energiforbrug, der følger med.

https://www.dtu.dk/