Meet the Future Wei Fu

Meet the future - Wei Fu

Tuesday 20 Oct 20

Contact

Wei Fu
PhD student
DTU Wind Energy
+45 93 51 05 11
Fra Beijings Institute of Technology til en lille nystartet virksomhed i Stuttgart og videre til DTU. Ph.d. studerende Wei Fu har i en alder af 27 år udrettet meget, og hun er kun lige begyndt på sin ph.d. på DTU Vindenergi.

Wei Fus stemme er glad og imødekommende, da hun tager telefonen. Vi skal tale om hendes ph.d.-studier i Section for Meteorology and Remote sensing på DTU Vindenergi og om livet generelt som ny ph.d.studerende på instituttet.

Wei Fu fortæller, at hun kommer fra Beijing i Kina, hvor hun har en baggrund inden for luftfartsingeniørvidenskab. For ca. fire år siden bragte hendes interesse hende til Universität Stuttgart i Tyskland. Der arbejdede hun med lidarmålinger, og hurtigt fangede forskningen i vindenergi hendes interesse. Efter endt kandidatuddannelse i Stuttgart fortsatte hun sit arbejde med lidarer i et lille tysk opstartsfirma, der laver kontrolløsninger til vindmøller. Virksomheden er drevet af ph.d.er fra universitetet, og her fandt Wei Fu ud af, at hun selv gerne ville gå i gang med en ph.d. Hendes arbejdsgiver i virksomheden, som også var hendes vejleder ved universitetet, viste hende et ph.d.-opslag fra DTU Vindenergi, som straks vækkede Wei Fus interesse. Hun kendte allerede DTU godt, og hendes entusiasme var - og er - ikke til at tage fejl af: "DTU Vindenergi er førende inden for forskning inden for vindenergi – og jeg synes, at DTU er drømmeuniversitetet for enhver studerende, der ønsker at beskæftige sig med avancerede studier inden for dette felt,” siger Wei Fu. Hun fik ph.d.-stillingen og startede som ph.d.-studerende i april 2020 i Section for Meteorology and Remote sensing ved DTU Vindenergi med seniorforsker Alfredo Peña som vejleder. Hun er tilknyttet projektet MSCA LIKE, hvor unge forskere bliver uddannet i laserbaserede vindmålingsteknologier, bl.a. til brug i industrien.

Wei Fus forskning i vindens turbulens på vindmøller

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?
Wei Fu fortæller entusiastisk, at hun i sit ph.d.-projekt arbejder på at karakterisere den atmosfæriske turbulens ud fra lidarmålinger, hvor lidarerne er monteret på toppen af vindmøller. Hun interesserer sig især for den uensartede turbulenstilstrømning, som er tilfældet ved nogle moderne vindmøller. Den kan fx observeres ved vindens strømninger i slipstrømmen efter andre vindmøller, eller når vindens strømninger interagerer med store vindmøller, samt når vindstrømninger har en stor lodret spændvidde.

Hvor forestiller du dig, at din forskning vil kunne bruges?
Wei Fu forklarer, at hendes karakterisering af vinden generelt vil kunne bidrage til en bedre forståelse af vindens tilstrømning på vindmøller. Hun forestiller sig, at hendes resultater vil være nyttige i to sammenhænge: For det første vil beskrivelsen af den rumlige fordeling af variationerne i vindhastigheden kunne anvendes til at forbedre kontrolstrategierne for vindmøller. Det er for eksempel tilfældet i forskernes planlægning af styringen af hældningen på vindmøllevingerne og reduktionen af de asymmetriske belastninger, der sker pga. den ujævne variation i vindhastigheden over rotorskiven. For det andet vil resultaterne kunne bruges til såkaldt wake modellering, som er computermodeller, der beskriver den nedbremsede vindstrømning efter en vindmølle. Derudover vil hun i sit ph.d.-projekt producere en optimeret ”scanningsgeometri” ved hjælp af lidarer, der har til formål at undersøge den uensartede vindstrømning hen mod vindmøllen. Wei Fu fortæller, at hun forsøger at finde et kompromis mellem nøjagtigheden af belastningsestimeringen og udgiften til lidarinstrumentet. Også af den grund vil resultaterne af hendes projekt være interessante for producenter af lidarer og ejere af vindmølleparker.

Kulturen på DTU Vindenergi

På spørgsmålet om, hvordan Wei Fu trives og oplever kulturen på DTU Vindenergi, svarer hun: ”Jeg fik en varm velkomst i sektionen. Der er en god atmosfære og et åbent miljø, og fordi jeg er i en lille sektion med 15-20 kolleger, er det let at tale med hinanden," siger hun og fortsætter:" Der er også andre ph.d.-studerende i sektionen, og dem samarbejder jeg med om projektet. Det er godt at have nogen at dele sine bekymringer med og lære nye ting sammen med.”

Balancen mellem antallet af kvindelige og mandlige medarbejdere er god i MES, og det er vigtigt for Wei Fu. "Halvdelen af seniorforskerne i sektionen er kvinder, og det er jeg glad for," siger hun.

Har du et godt råd til de kommende ph.d.-studerende her på instituttet?
”Ja: Selvom du er i tvivl om, hvorvidt du er helt klar til at starte på dit projekt, skal du gøre det, hvis du har interessen. Vejlederen er der for dig og giver dig gode råd. Du skal nok lære at komme ind i forskningsverdenen på "læring igennem handling"-måden. Det er en spændende rejse. Hvis du har interessen, skal du bare gå i gang,” konkluderer Wei Fu.

News and filters

Get updated on news that match your filter.