Uddannelse

Kvalitetsuddannelse

Fotonik er en nøgleteknologi, som spiller en vigtig rolle for udviklingen af fremtidens samfund og muligheden for at nå FN’s verdensmål inden for blandt andet bedre sundhed, bæredygtig energi, bæredygtige byer og klima. 

Flere af DTU’s kurser og studieretninger inkluderer således en bred vifte af forskningsområder inden for fotonik. Kvalitetsuddannelse er i sig selv et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Og målet er således at udbyde uddannelser og kurser nationalt og internationalt, der sikrer højt kvalificerede ingeniører med kompetencerne til at udføre forsknings-, udviklings-, planlægnings- og analyseopgaver. Inden for feltet fotonik er der fokus på: 

- Kommunikationsteknologi til bæredygtig og effektiv digitalisering af samfundet 
- Grønne og bæredygtige energibesparende teknologiske løsninger 
- Nye metoder til bio- og sundhedsområdet
- Ny viden og teknologi til brug for fremtidens kvantecomputere.

Nedenfor kan du læse mere om vores uddannelser inden for fotonik.

Kontakt studieadministratoren