Kvanteteknologi

kvanteteknologi

Kvanteteknologi til fremtiden

Kvanteteknologi vil revolutionere en lang række ting inden for vores it-anvendelse som for eksempel sikker kommunikation, simulation af kvantesystemer og -beregninger. En kvantecomputer, der baserer sig på kvantemekaniske egenskaber, så som superposition og sammenfiltring af kvantetilstande, viser sig for eksempel at være i stand til at udføre beregninger, som er 3.000.000 gange hurtigere end selv den mest kraftfulde supercomputer. Kvantecomputere er derfor vigtige for at kunne sætte fart på nye videnskabelige gennembrud inden for udvikling af ny medicin, maskinlæring til diagnosticering af sygdomme og for at kunne nå mange af FN’s Verdensmål.

Der er dog lang vej endnu, før sådanne teknologier kan kommercialiseres, da byggestenene til at frembringe, manipulere og opdage kvantetilstande ikke er fuldt udviklede. For at vi i fremtiden kan opnå skalerbare fotoniske kvanteteknologier, er DTU Fotonik i gang med at udvikle integrerede fotoniske platforme, hvor kvantetilstande manipuleres ved hjælp af enkeltfotoner eller sammenfiltrede fotonpar i kompakte, skalerbare fotoniske komponenter. Dette vil bane vejen for kvanteteknologier.

Vi drives af nysgerrighed og stærk interesse for forståelsen af den fysik, som skal bruges til at udvikle kvante- og nanoteknologi. Vi er særligt interesseret i at udvikle ny teknologi inden for kvanteinformationsvidenskab og til at forbedre funktionaliteten og mindske de fysiske og kulstoffodspor fra den klassiske informationsteknologi.

Nogle af vores forskningsgrupper leder for eksempel efter nye typer af lyskilder, som kan sende kun en foton ad gangen i og tæt på materialer, som har lag, der kun består af en eller få atomer. Dette kan bidrage til nye beregningstyper baseret på fotoner i stedet for elektroner. Vi er nødt til at kunne forstå kvantefysik for at kunne forstå vores mindste lyskilder. Vores lyskilder og nanostrukturmaterialer kan blive banebrydende teknologier i den anden kvanterevolution, som mange forskere og virksomheder over hele verden arbejder på.

DTU Fotonik anser samarbejde med eksterne partnere som vigtigt og strategisk i udviklingen af kvanteteknologi. Samarbejde sikrer, at vores forskningsbaserede viden og teknologier bliver udbredt i samfundet. Samarbejde med industrien giver desuden forskerne på DTU Fotonik den vigtige og afgørende adgang til den forsknings- og innovationsdagsorden i erhvervslivet.

Kontakt os for flere oplysninger