Kommunikations- og cyberteknologi

kommunikations- og cyberteknologi

Kommunikationsteknologi til bæredygtig og effektiv digitalisering

Vi står på tærsklen til en industriel revolution, hvor maskiner vil kommunikere med hinanden og med mennesker i en verden, hvor allerede 10 % af det globale el-forbrug anvendes til digital kommunikation. Nye gennembrud er derfor nødvendige, hvis vi skal finde løsninger på det stigende behov for øget internetkapacitet i hele verden og på samme tid bruge mindre energi.

På DTU Fotonik forsker vi i kommunikations- og cyberteknologi, hvilket blandt andet omfatter nye lasere, nanofotoniske apparater og overordnede netværkstopologier, som kan være med til at løse lige netop dette problem. 

Vi er førende i verden, når det kommer til datatransmission. Vores forskere har udviklet nye typer af optiske sendere, fibre til transmission og fiberforstærkere, som til sammen har kapaciteten til at yde ultra-høj transmission over tusindvis af kilometre. Og det vil i sidste ende betyde væsentlige omkostnings- og energibesparelser.

DTU Fotonik er derudover frontløber, når det kommer til implementering af 5G-netværksteknologi i Danmark og inden for forskningen af, hvordan vi kan forbedre denne teknologi for at skabe et mere effektivt, bæredygtigt og pålideligt internet.

Vi forsker også i  forståelsen af materialer til brug for fremtidige beregninger og kommunikation – vi arbejder for eksempel på at erstatte nuværende materialer, som kan være knappe, meget forurenende eller dyre, med bedre, hurtigere og mere bæredygtige materialer. 

DTU Fotonik anser samarbejde med eksterne partnere som vigtigt og strategisk i udviklingen af kommunikations- og cyberteknologi. Samarbejde sikrer, at vores forskningsbaserede viden og teknologier bliver udbredt i samfundet. Samarbejde med industrien giver desuden forskerne på DTU Fotonik adgang til den vigtige og afgørende forsknings- og innovationsdagsorden i erhvervslivet.

Kontakt os for flere oplysninger
Photo: Colorbox
DKK 100 million for faster, greener Internet
Photo Joachim Rode
Forskerpris til professor i optisk kommunikation
Photo: Colorbox
If Netflix was a refrigerator, the energy efficient appliance would be in energy class D
Photo: Thorkild Kristensen
SPOC, new Center of Excellence, developing ultra-fast, energy-efficient Internet