Grønne og bæredygtige samfund

grønne og bæredygtige samfund

På vej mod bæredygtige energibesparende løsninger

Vi ser i øjeblikket et globalt paradigmeskifte for at kunne nå FN’s Verdensmål for Bæredygtig Energi (mål nr. 7). Vi oplever en omdannelse af energisystemer, som er baseret på fossile brændstoffer, til systemer drevet af grøn energi. Teknologiske udviklinger, tiltagende politisk vilje og faldende priser betyder, at antallet af løsninger inden for ren, grøn energi stiger, men der er stadigvæk behov for videnskabelige gennembrud og ny forskning inden for området.

DTU Fotonik leverer løsninger i verdensklasse inden for brug af solceller i solcelleparker og integreret i bygninger. Vi er også førende inden for viden om materialer og værktøjer til løsning af indtil videre uløste udfordringer inden for fotovaltisk absorbering af lys. 

Vi forsker også i ny sensorteknologi, som kan være afgørende for vindindustrien til at aflæse vind, men også til påvisning af miljøgasser og industrielle processer. En af vores forskningsgrupper arbejder for eksempel med forbedrede vindsensorer til vindturbiner. Brugen af disse nye sensorer øger vindenergiproduktionen for eksisterende vindturbiner samt deres levetid, og udbyttet af den grønne energi forbedres.

Vi arbejder også i stor skala på udviklingen af sensorsystemer og billedbehandlingsudstyr til industriel overvågning af for eksempel betonkonstruktioner i byggebranchen og til undersøgelse af blandt andet belægninger og maling på  store containerskibe og strukturer i chips i kreditkort. Vores teknologi bidrager til at nedbringe energiforbruget og til overvågning af anlæg til produktion af grøn energi.

Vi er førende, når det kommer til LED-teknologi, og vi deltager i projekter, som vil forbedre teknologien, der anvendes i skærmen på vores smartphones, tablets og i billygter. De nye LED-pærer med forbedret lyskvalitet giver fortsat bedre, billigere og mere energivenlig belysning i vores byer og hjem.

DTU Fotonik anser samarbejde med eksterne partnere som vigtigt og strategisk i udviklingen af grønne og bæredygtige samfund. Samarbejde sikrer, at vores forskningsbaserede viden og teknologier bliver udbredt i samfundet. Samarbejde med industrien giver desuden forskerne på DTU Fotonik den vigtige og afgørende adgang til den forsknings- og innovationsdagsorden i erhvervslivet.

Kontakt os for flere oplysninger
Søren Stobbe, Associate Professor, DTU Fotonik
42 mio. til bæredygtige chipbaserede spektrometre
DTU optimizes solar cell technology
Photo: Colorbox
The solar cells of tomorrow come in all colours and patterns
Photo: Jesper Scheel
Tandem solar cells must be efficient and sustainable