Bio- og sundhedsteknologi

bio- og sundhedsteknologi

Bedre metoder inden for  bio- og sundhedsteknologi

Den stadigt stigende befolkning og de nye og dyre medicinske behandlinger af forskellige sygdomme er en belastning for det moderne velfærdssamfund. Sundhed og menneskers velbefindende er samtidig et af FN’s Verdensmål (mål nr. 3). Det er derfor nødvendigt at finde nye og rentable tekniske løsninger for at styre omkostningerne og på samme tid understøtte forbedret medicinsk behandling og diagnosticering.

På DTU Fotonik udvikler vi banebrydende teknologier til at finde og diagnosticere nogle af de største sygdomme som for eksempel kræft, diabetes, grøn stær, psoriasis, stress og åreforkalkning. 

Vi har for eksempel forbedret OCT-teknologien (Optical Coherence Tomography), så den kan give mere detaljerede billeder end andre OCT-systemer, som i øjeblikket er på markedet. Denne metode gør det muligt at se længere ind i huden med infrarødt lys, som kan give billeder, der viser, hvor dybt hudkræft har bredt sig. Dybden er vigtig for lægerne, da det er ud fra den, at de kan afgøre, hvor udviklet kræften er, og det vil igen være afgørende for patientens behandling.

Det mest fremtrædende resultatet ind til videre er nok, at vi har verdens første OCT-system, som kan anvendes til at foretage ikke-ødelæggende test af alle materialer ud over hud.

Vi forsker også i de første trin i interaktionen mellem elektroner og biologisk væv – en bedre forståelse af de grundlæggende mekanismer, som giver skader på huden, vil gøre det muligt at udvikle en bedre medicinsk behandling.
Forskere på DTU Fotonik har også udviklet en ny LED-teknologi, som påvirker og aktiverer neuronrespons i forskellige dele af hjernen uden at beskadige synet. Vi forsøger at aktivere forskellige dele af hjernen ved hjælp af lys på et tidligt stadie af Alzheimers for at forbedre hukommelsen og de kognitive funktioner for ældre mennesker. 

Vores nye LED- og nanoteknologi anvendes også til at nedsætte infektion hos mennesker. Vi har for nylig foreslået et nyt behandlingskoncept for kroniske infektioner omkring implantater, som er baseret på nanoteknologi. Denne teknologi, som bygger på foton-aktiveret desinfektion nedsætter behovet for antibiotika og kirurgisk behandling.
Vi prøver også at forbedre følsomheden i påvisningen af biomarkører til biomedicinsk brug, ligesom vi forsker i sensorteknologi, der handler om  at udvikle effektive og kompakte sensorer, som kan give læger mere præcise analyseværktøjer selv i områder uden internetforbindelse. 

DTU Fotonik anser samarbejde med eksterne partnere som vigtigt og strategisk i udviklingen af bio- og sundhedsteknologi. Samarbejde sikrer, at vores forskningsbaserede viden og teknologier bliver udbredt i samfundet. Samarbejde med industrien giver desuden forskerne på DTU Fotonik den vigtige og afgørende adgang til den forsknings- og innovationsdagsorden i erhvervslivet.

Kontakt os for flere oplysninger