Green laser

Internationalt mobilitetskrav på DTU Fotonik

Ph.d.-studerende forventes at gennemføre 3-6 måneders forskningsophold i udlandet under deres ph.d.-uddannelse.

Alle ph.d.-studerende på DTU Fotonik, som agter at fortsætte deres karriere indenfor forskning, forventes som hovedregel at gennemføre et forskningsophold i udlandet efter, at de har forsvaret deres ph.d.-afhandling.

Dispensation for dette kan i særlige tilfælde opnås ved at indsende en skriftlig ansøgning til ph.d.-skolens daglige leder, Lars Dittmann.

Vigtig arbejdserfaring

Denne arbejdserfaring er vigtig for den unge forsker og opfylder flere nuværende og fremtidige krav til en god forsker:

  • Den nye ph.d. får international erfaring og udbygger sit netværk
  • Internationel arbejdserfaring er efterhånden en must for forskere idag og i fremtiden.
  • Der kommer nye øjne på mulighederne i forskningen.
  • Flere prestigefyldte EU og danske fondsorganisationer vægter international erfaring højt.
  • Manglen på international erfaring vil senere i forskerens karriere blive regnet for at være en alvorlig mangel i den store konkurrence om forskningspengene

Publikationsproduktiv periode efter ph.d. studiet

En kort publikationsproduktiv overgangsperiode (et halvt til et helt år), hvor eventuelle ufærdige projekter fra ph.d.-studiet kan gøres færdige og publiceres er ofte en god ide.

Finansiering af sådan en overgangsperiode skal som regel dækkes af forskningsgruppens eget budget.

PostDoc forventes at forske i udlandet

PostDoc-projekter, der finder sted på samme institution, hvor ph.d.-studiet fandt sted, bliver ofte støttet af danske fonde. Derfor accepterer instituttet sådan et fortsat forskningsforløb på betingelse af, at det er eksternt finansieret. I sådanne tilfælde forventes PostDoc'en at gennemføre et forskningsophold i udlandet.