Forskningsspecialist Emeritus Steen Hanson udnævnt æresdoktor

mandag 02 okt 17

Kontakt

Steen Grüner Hanson
Forskningsspecialist emeritus
DTU Fotonik
46 77 45 04

DTU Fotoniks Forskningsspecialist Emeritus har modtaget en fin ærespris af Chernivtsy University, Ukraine, efter mere end 20 års samarbejde.

I september 2017 blev Forskningsspecialist Emeritus Steen Grüner Hanson udnævnt til æresdoktor af Chernivtsy University efter et forskningssamarbejde igennem mere end 20 år.

”Jeg er glad for at have modtaget denne udmærkelse fra det universitet, som jeg har stor respekt for, og som jeg har arbejdet sammen med i en lang årrække. Ligeledes glæder jeg mig hver gang jeg kommer til Ukraine over den fremdrift og virketrang, der lægges for dagen”, fortæller Emeritus Steen Hanson.

Steen Hanson’s samarbejde med Chernivtsy University startede i 1994 med en serie forelæsninger om beskrivelsen af kohærente og inkohærente elektromagnetiske felters udbredelse. Besøget viste, at de havde fælles interesser, og at en videnskombination med fordel kunne anvendes inden for forskningsområdet.

Emeritus Steen Hanson har desuden været en fast deltager i konferencen om Correlation Optics, som Prof. Oleg Angelsky fra Chernivtsy University startede i 1991. Konferencen er senere blevet én af de førende inden for sit felt, specielt i forbindelse med analyse og anvendelse af speckle-dynamik og singulariteter i elektromagnetiske felter.

”Det er mit håb, at Ukraine fremover vil få flere industrielle tiltag inden for optikken. Jeg håber derfor at kunne besøge instituttet inden for de kommende år som enten konferencedeltager eller som gæsteforlæser”, fortsætter han.

Igennem samarbejdet er der ved fælles indsats publiceret mere end 30 videnskabelige artikler samt bidraget til et større antal konferencer. Sideløbende er der udgivet en monografi om anvendelse af korrelationsteknikker til karakterisering af spredende strukturer på SPIE Press.