STUDENTERINNOVATION

Kursus: Entrepreneurship in Technical Science

 

Dette kursus er tilgængeligt for ph.d.-studerende inden for ingeniør- og videnskabsdiscipliner fra hele verden.

De studerende vil få de generelle forretningsegenskaber, som skal skabe fundament for deltagelse i kommercialisering af viden og innovation hos universiteter. Til sommerskolen vil inviterede internationalt anerkendte foredragsholdere give præsentationer.

Vær opmærksom på, at de inviterede foredragsholdere hovedsageligt vil bruge fotonik-disciplinen som deres udgangspunkt.

Læs mere her

Kursus: Entrepreneurship in Photonics and Communications

Dette kandidatkursus bringer studerende fra DTU sammen med studerende fra Copenhagen Business School (CBS).

 

De studerende vil lære om ledelse i højteknologiske startup-virksomheder med fokus på entreprenørskabsegenskaber inden for produkt- og markedsstrategi, økonomi og ansættelser.

 

Dette kursus er et samarbejde mellem DTU Fotonik, DTU Management og CBS.

 

Læs mere her


 

 

Innovationsprojekter med studerende

Studerende på DTU Fotonik har mulighed for at tage aktiv del i instituttets innovationsaktiviteter. Studerende kan deltage i forskningsprojekter med innovationsaspekter på alle niveauer i en DTU uddannelse.

Her er for eksempel kandidatstuderende, som laver deres speciale med det formål at etablere en spin-out virksomhed. Vi støtter disse studerende med førende eksperter inden for fotonik og entreprenørskab.

Eksempler på innovationsspecialer inkluderer light solutions for healthy living og sensors for industrial use.

 

http://www.fotonik.dtu.dk/innovation/student-innovation
17 DECEMBER 2017