Industrisamarbejde

Samarbejdet med erhvervslivet og universiteter i Danmark og i udlandet er centralt for DTU Fotonik. DTU Fotonik har indgået mange bilaterale og givtige samarbejdsaftaler med virksomheder og institutioner, alle med ét fælles mål.

DTU Fotonik er involveret i en lang række projekter og netværk og sætter derfor en ære i at formidle kontakt mellem virksomhederne og potentielle samarbejdspartnere, da netop samarbejde og netværk er en uundværlig ressource for højteknologiske virksomheder.

Instituttet er kendetegnet ved at være blandt de førende kapaciteter i verden inden for fotonik og optik.

http://www.fotonik.dtu.dk/innovation/samarbejde-med-industrien
18 DECEMBER 2017