Efteruddannelse

DTU Fotonik tilbyder forskningsbaseret efter- og videreuddannelse til personer med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund. Tilbudene varierer fra et enkelt kursus til en fuld masteruddannelse.

Endvidere er der adgang til de fleste af vore kurser via tompladsordningen. Læs mere her for DTU generelt.

Er der behov for at få oprettet et særskilt kursus, et foredrag eller måske ønsker du sparring i forbindelse med forskning og udvikling, så er det muligt at kontakte studienævnsformand Lars Dittmann, ladit@fotonik.dtu.dk

.

Studievejleder

Lars Dittmann
Professor, Gruppeleder
DTU Fotonik
45 25 38 51
http://www.fotonik.dtu.dk/Uddannelse/Efteruddannelse
17 DECEMBER 2017